Nieuwe milieubelastingskaart Hardfruitteelt helpt om slimmer te spuiten

In opdracht van enkele waterschappen heeft CLM een actuele milieubelastingskaart ontwikkeld voor de appel- en perenteelt. De kaart laat in een oogopslag zien wat de milieubelasting van de gewasbeschermingsmiddelen is. Door slim te kiezen kan de relatief hoge milieubelasting van fruitteelt beperkt worden.

Lees meer...

De CLM-Milieumeetlat klaar voor het nieuwe groeiseizoen!

De Milieumeetlat heeft haar jaarlijkse update ondergaan. Nieuwe door het Ctgb toegelaten gewasbeschermingsmiddelen zijn toegevoegd. Opvallend is dat er dit jaar veel ‘groene’ middelen (van natuurlijke oorsprong) geregistreerd zijn. Dit betreft met name micro-organismen zoals Bacillus en Trichoderma stammen. Ook van deze middelen stelt CLM de milieubelasting vast. De meeste van de nieuwe, ‘groene’ middelen hebben een lage milieubelasting.

Lees meer...

Voorkaft CLM-rapport 1007: Achtergrondnotitie Milieumeetlat

Achtergrondnotitie over de methodiek van de milieumeetlat beschikbaar

De methodiek van de milieumeetlat voor bestrijdingsmiddelen is in verschillende publicaties beschreven. De afgelopen jaren waren enkele vernieuwingen in deze methodiek noodzakelijk vanwege de complexere toelatingsbeoordelingen en het toevoegen van nieuwe criteria aan de milieumeetlat (bestuivers en bestrijders).

Lees meer...

Nieuwe middelen in Milieumeetlat

De Milieumeetlat is weer up-to-date. Alle nieuwe middelen toegelaten tot 9 mei 2017 zijn verwerkt.

Nieuwe middelen in CLM-Milieumeetlat voor bestrijdingsmiddelen

De Milieumeetlat is geactualiseerd: nieuw toegelaten middelen zijn toegevoegd en informatie over het risico van middelen voor bijen is aangevuld. De meeste nieuwe middelen hebben een beperkte milieubelasting en passen goed in de geïntegreerde gewasbescherming.

Lees meer...