Download Toolboxkaarten Emissiebeperking

Nefyto, Unie van Waterschappen, Agrodis, Cumela en LTO Nederland hebben samen met CLM een Toolbox Emissiebeperking ontwikkeld. Met de Toolbox willen de betrokken partijen telers bewust(er) maken van emissieroutes op hun bedrijf en hen handelingsperspectief bieden om emissie te verminderen.

 

De Toolbox Emissiebeperking bevat 18 verschillende informatiekaarten met praktische maatregelen voor vermindering van emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater.

Hieronder kunt u direct een aantal van deze kaarten downloaden.

 

Wilt u meer informatie ? Ga naar: http://www.toolboxwater.nl/