Voorkaft CLM-rapport 1007: Achtergrondnotitie Milieumeetlat

Achtergrondnotitie over de methodiek van de milieumeetlat beschikbaar

De methodiek van de milieumeetlat voor bestrijdingsmiddelen is in verschillende publicaties beschreven. De afgelopen jaren waren enkele vernieuwingen in deze methodiek noodzakelijk vanwege de complexere toelatingsbeoordelingen en het toevoegen van nieuwe criteria aan de milieumeetlat (bestuivers en bestrijders).

Lees meer...

Nieuwe middelen in Milieumeetlat

De Milieumeetlat is weer up-to-date. Alle nieuwe middelen toegelaten tot 9 mei 2017 zijn verwerkt.

Nieuwe middelen in CLM-Milieumeetlat voor bestrijdingsmiddelen

De Milieumeetlat is geactualiseerd: nieuw toegelaten middelen zijn toegevoegd en informatie over het risico van middelen voor bijen is aangevuld. De meeste nieuwe middelen hebben een beperkte milieubelasting en passen goed in de geïntegreerde gewasbescherming.

Lees meer...

Combineer uw data met de Milieumeetlat webservice

De Milieumeetlat heeft een webservice waaruit andere software programma's (zoals bedrijfsmanagementprogramma's en adviestools) eenvoudig data kunnen ophalen. De webservice bevat informatie over gewasbeschermingsmiddelen, productnamen, stofnamen, stofgehaltes en milieubelastingspunten.

Lees meer...

Milieumeetlatteam: Erna, Peter en Erwin

Milieumeetlat wint 'De Faas' voor bijdrage aan schoon water

De Milieumeetlat heeft de Rob Faasen Wisseltroffee gewonnen voor de bijdrage aan schoon water. De prijs, ook wel 'De Faas' genoemd, is bedoeld voor het stimuleren van onderscheidende activiteiten op het gebied van waterkwaliteit en gewasbeschermingsmiddelen.

Lees meer...