Meer mogelijkheden met een abonnement

Abonnees hebben standaard de volgende extra opties na inloggen op de website:

-       Onbeperkte invoer van gewasbeschermingsmiddelen

-       Export van invoer en resultaten naar een Excel bestand

-       Overzicht van recente wijzigingen in de Milieumeetlat (o.a. nieuwe gewasbeschermingsmiddelen en wijzigingen in de punten).

 

Om abonnee te worden dient een gebruikersovereenkomst afgesloten te worden, waarna de gebruikersnaam en het wachtwoord worden geactiveerd om de extra opties te kunnen gebruiken.

 

De verschillende opties en prijzen zijn weergegeven in onderstaande tabel. Bij de prijzen wordt onderscheid gemaakt in de aard van het gebruik: niet-commerciële gebruikers (NGO’s, onderwijs) betalen een lager bedrag dan gebruikers die de milieumeetlat voor commerciële doeleinden inzetten (projecten, publicaties, rekenmodellen, etc.). Omdat we vinden dat individuele telers ook de mogelijkheid moeten hebben voor een abonnement, bieden we voor hen een optie aan tegen een aangepaste prijs.

Type abonnee Onbeperkte invoer middelen Max. # exports per jaar Inzicht recente wijzigingen

Abonnementsprijs (per jaar, excl. BTW)

Individuele boer ja 4 ja € 50
Commerciële gebruikers ja 50 ja € 2.250

Standaardoverzichten kunnen door abonnees opgevraagd worden bij CLM. Ook maatwerk is daarbij mogelijk (in overleg kunnen we bespreken waar behoefte aan is – mocht dit veel extra tijd vergen dan kunnen we daar extra kosten voor rekenen).

Uiteraard is oneigenlijk gebruik van inloggegevens niet toegestaan.

 

Gecombineerde abonnementen

Naast de Milieumeetlat heeft het CLM nog twee andere on-line meetlaten, namelijk de Gaia Biodiversiteitsmeetlat en de Klimaatlat (waarbij sinds 2012 een nauwe samenwerking plaatsvindt met de Cool Farm Tool). Combinaties van licenties voor de drie online-meetlatten kennen een totaalkorting van 20%. Neem hiervoor contact op met CLM.

 

Registeren als abonnee

 

Eigendom, copyright en aansprakelijkheid

De CLM meetlat is gedeponeerd als geregistreerd merk in de Benelux, en exclusief eigendom van CLM. De inhoud van de meetlatten is auteursrechtelijk volledig beschermd onder Nederlands en internationaal recht. Het is niet toegestaan de meetlatten of delen daarvan, anders dan voor eigen individueel gebruik, te reproduceren of op te slaan in een elektronisch systeem, te verwerken in andere modellen of te publiceren zonder schriftelijke toestemming van CLM. Indien dit wel gebeurt zal CLM een factuur sturen, waarin het bij het gebruik behorende bedrag in rekening wordt gebracht.
Lees of download de gebruiksvoorwaarden.

 

Aansprakelijkheid

De CLM instrumenten zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. CLM en zijn partners spannen zich in om de meetlatten zo accuraat en up to date mogelijk te houden. Tegelijkertijd blijven de modellen een benadering van de werkelijkheid.

CLM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen, in welke vorm dan ook, die kunnen ontstaan bij of ten gevolge van het gebruik van informatie uit de meetlat.